7/12 – s t a t s s k i c k .

6/12 - l u m p a r h i s t o r i a !
8/12 - i s g a t a .

Med referens till en intressant diskussion på Facebook flyttar jag resonemanget hit till nosarna:

 

Jag har de senaste åren börjat börja fundera på om parlamentarisk demokrati verkligen är den bästa sortens demokrati. Jag har t o m sträckt mig så långt som till att samla argument för att demokratin som sådan faktiskt är det bästa sättet att styra människor… Eftersom. Utan fundering och tekniktest går det inte att utesluta alla andra (sämre) alternativ!

För att ingen ska dra slutsatser utifrån mina funderingar som är icke förenliga med mina egna förtydligar jag:

Anledningen till att jag vill att vi vågar utmana systemet är inte att jag förespråkar anti-demokrati (typ diktatur). Jag ifrågasätter vår demokrati såsom den ser ut idag därför att jag gärna vill att samhället utvecklas. Att ”det alltid varit så” är varken giltigt argument eller sant; kvinnlig rösträtt är t ex ganska modernt.

 


uppenbart exempel på skitdåliga politiska beslut

 

Jag tänker t ex såhär: vad är det som bevisar att vårt urval för röstberättigande är det mest korrekta? Varför är en femtonåring per automatik mindre kapabel att ta politiskt ställning än en artonåring? Femtonåringen är straffmyndig och såtillvida ansvarig för sina handlingar, men får inte vara med och välja sina demokratiska representanter. Hur är det med svenska medborgare icke boende i Sverige, borde dom få rösta medan det finns mänskor som bott här hela sitt liv men inte får lägga sin röst till riksdagen? Skulle vi kunna ha en politikerplikt i Sverige lik juryplikten i USA? Är det lämpligt att det finns en stor mängd yrkespolitiker (och politiskt tillsatta tjänstemän) som aldrig stått i ett ”riktigt” yrkes kläder? Och så till en lånad fundering: är det verkligen korrekt att låta ALLA [svenska medborgare över 18] rösta, när många av oss inte förstår konsekvenserna av sina val? Det finns inga krav utöver medborgarskap?

——

Är demokrati det bästa för ett land, dvs parlamentarisk demokrati? Jag säger inte att jag vet något bättre, men är för den sakens skull inte säker på att det vi har idag är det bästa…

6/12 - l u m p a r h i s t o r i a !
8/12 - i s g a t a .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *