hörde susanna alakoski

gnälla om städning under nästan en timme av min solskenspromenad. shitpomfritt va trist det är att lyssna på nån som så ensidigt…