A r b e t s r o

Skolans värld är på många vis onåbar för oss vuxna. Vi föräldrar kan ibland ana vad som händer bakom gardinerna men…

S k o l s t a r t !

Första skoldagen efter sommarlovet idag. Milla går nu i 2A och EmmaLi är femteklassare… jag skulle vilja säga som många andra…