9.1 – om oro.

Av naturliga skäl får jag frågan om jag är orolig eller nervös inför förlossningen som nu, enligt beräkning, ligger mindre än…